0:00/???
  1. Third Eye

From the recording GODSPEAK